Tid (NNT) Observert 12/01 00 11/01 12 11/01 00
15/01 kl 00 193 190 185 186
15/01 kl 01 251 248 245 246
15/01 kl 02 301 302 300 301
15/01 kl 03 332 334 334 334
15/01 kl 04 334 334 336 331
15/01 kl 05 308 301 304 298
15/01 kl 06 255 250 254 251
15/01 kl 07 194 196 201 200
15/01 kl 08 146 155 159 155
15/01 kl 09 122 133 136 128
15/01 kl 10 128 136 137 126
15/01 kl 11 159 162 163 150
15/01 kl 12 202 205 208 197
15/01 kl 13 253 260 265 258
15/01 kl 14 303 317 320 313
15/01 kl 15 337 352 352 343
15/01 kl 16 347 356 354 343
15/01 kl 17 327 329 327 315
15/01 kl 18 282 281 278 265
15/01 kl 19 223 223 220 206
15/01 kl 20 168 173 168 155
15/01 kl 21 128 134 128 114
15/01 kl 22 109 115 108 95
15/01 kl 23 118 121 113 100

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 12/01 00 342 363 349 356 349
Max. fra modell: 11/01 12 343 369 347 354 322
Max. fra modell: 11/01 00 345 363 343 343 177
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm