Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 95 57 152 -
16/01 kl 01 144 58 202 -
16/01 kl 02 200 58 258 -
16/01 kl 03 249 57 306 -
16/01 kl 04 273 58 331 -
16/01 kl 05 267 60 327 -
16/01 kl 06 234 61 295 -
16/01 kl 07 188 61 249 -
16/01 kl 08 144 62 206 -
16/01 kl 09 109 61 170 -
16/01 kl 10 92 63 155 -
16/01 kl 11 94 63 157 -
16/01 kl 12 118 64 182 -
16/01 kl 13 160 63 223 -
16/01 kl 14 212 62 274 -
16/01 kl 15 260 62 322 -
16/01 kl 16 290 59 349 -
16/01 kl 17 290 55 345 -
16/01 kl 18 262 53 315 -
16/01 kl 19 216 49 265 -
16/01 kl 20 165 45 210 -
16/01 kl 21 119 42 161 -
16/01 kl 22 86 39 125 -
16/01 kl 23 70 35 105 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 342 363 349 356 349
Laveste vannstand 91 94 103 115 105
Avvik gult nivå -14 7 -7 0 -7
Avvik orange nivå -33 -12 -26 -19 -26
Avvik rødt nivå -53 -32 -46 -39 -46
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm