Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/01 kl 00 138 171 152 -
16/01 kl 01 187 222 202 -
16/01 kl 02 241 277 258 -
16/01 kl 03 289 328 306 -
16/01 kl 04 313 353 331 -
16/01 kl 05 306 345 327 -
16/01 kl 06 273 312 295 -
16/01 kl 07 226 266 249 -
16/01 kl 08 181 223 206 -
16/01 kl 09 146 186 170 -
16/01 kl 10 130 167 155 -
16/01 kl 11 130 169 157 -
16/01 kl 12 150 191 182 -
16/01 kl 13 191 230 223 -
16/01 kl 14 243 283 274 -
16/01 kl 15 289 334 322 -
16/01 kl 16 316 361 349 -
16/01 kl 17 312 353 345 -
16/01 kl 18 283 322 315 -
16/01 kl 19 234 275 265 -
16/01 kl 20 181 226 210 -
16/01 kl 21 130 183 161 -
16/01 kl 22 95 150 125 -
16/01 kl 23 78 133 105 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 342 369 366 378 361
Laveste vannstand 84 90 91 105 78
Avvik gult nivå -14 13 10 22 5
Avvik orange nivå -33 -6 -9 3 -14
Avvik rødt nivå -53 -26 -29 -17 -34
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm