Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/01 kl 01 230 46 276 277
12/01 kl 02 231 48 279 283
12/01 kl 03 210 50 260 260
12/01 kl 04 171 48 219 223
12/01 kl 05 126 47 173 177
12/01 kl 06 86 48 134 135
12/01 kl 07 59 47 106 106
12/01 kl 08 54 45 99 100
12/01 kl 09 73 45 118 117
12/01 kl 10 112 45 157 153
12/01 kl 11 160 43 203 200
12/01 kl 12 206 42 248 246
12/01 kl 13 238 44 282 275
12/01 kl 14 246 42 288 282
12/01 kl 15 230 39 269 -
12/01 kl 16 193 43 236 -
12/01 kl 17 145 38 183 -
12/01 kl 18 97 36 133 -
12/01 kl 19 60 39 99 -
12/01 kl 20 43 34 77 -
12/01 kl 21 50 34 84 -
12/01 kl 22 81 35 116 -
12/01 kl 23 127 33 160 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 288 284 284 287 277
Laveste vannstand 77 80 80 86 99
Avvik gult nivå 5 1 1 4 -6
Avvik orange nivå -10 -14 -14 -11 -21
Avvik rødt nivå -27 -31 -31 -28 -38
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm