Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
13/01 kl 00 175 33 208 -
13/01 kl 01 215 32 247 -
13/01 kl 02 235 32 267 -
13/01 kl 03 230 32 262 -
13/01 kl 04 203 31 234 -
13/01 kl 05 161 32 193 -
13/01 kl 06 115 31 146 -
13/01 kl 07 76 30 106 -
13/01 kl 08 55 32 87 -
13/01 kl 09 56 33 89 -
13/01 kl 10 82 32 114 -
13/01 kl 11 126 35 161 -
13/01 kl 12 175 36 211 -
13/01 kl 13 219 34 253 -
13/01 kl 14 245 39 284 -
13/01 kl 15 247 37 284 -
13/01 kl 16 223 37 260 -
13/01 kl 17 182 39 221 -
13/01 kl 18 132 39 171 -
13/01 kl 19 85 41 126 -
13/01 kl 20 51 42 93 -
13/01 kl 21 39 41 80 -
13/01 kl 22 52 42 94 -
13/01 kl 23 88 42 130 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 288 284 284 287 277
Laveste vannstand 77 80 80 86 99
Avvik gult nivå 5 1 1 4 -6
Avvik orange nivå -10 -14 -14 -11 -21
Avvik rødt nivå -27 -31 -31 -28 -38
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm