Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 00 135 43 178 -
14/01 kl 01 183 43 226 -
14/01 kl 02 220 40 260 -
14/01 kl 03 235 44 279 -
14/01 kl 04 225 43 268 -
14/01 kl 05 194 42 236 -
14/01 kl 06 150 43 193 -
14/01 kl 07 107 41 148 -
14/01 kl 08 72 40 112 -
14/01 kl 09 56 38 94 -
14/01 kl 10 63 39 102 -
14/01 kl 11 94 39 133 -
14/01 kl 12 139 38 177 -
14/01 kl 13 187 40 227 -
14/01 kl 14 227 40 267 -
14/01 kl 15 247 37 284 -
14/01 kl 16 242 39 281 -
14/01 kl 17 214 39 253 -
14/01 kl 18 170 39 209 -
14/01 kl 19 121 39 160 -
14/01 kl 20 77 39 116 -
14/01 kl 21 48 41 89 -
14/01 kl 22 41 39 80 -
14/01 kl 23 59 40 99 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 288 284 284 287 277
Laveste vannstand 77 80 80 86 99
Avvik gult nivå 5 1 1 4 -6
Avvik orange nivå -10 -14 -14 -11 -21
Avvik rødt nivå -27 -31 -31 -28 -38
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm