Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 97 41 138 -
15/01 kl 01 143 38 181 -
15/01 kl 02 188 39 227 -
15/01 kl 03 219 40 259 -
15/01 kl 04 229 39 268 -
15/01 kl 05 215 40 255 -
15/01 kl 06 184 40 224 -
15/01 kl 07 142 41 183 -
15/01 kl 08 102 42 144 -
15/01 kl 09 73 41 114 -
15/01 kl 10 62 45 107 -
15/01 kl 11 74 47 121 -
15/01 kl 12 106 46 152 -
15/01 kl 13 149 49 198 -
15/01 kl 14 194 47 241 -
15/01 kl 15 228 45 273 -
15/01 kl 16 242 45 287 -
15/01 kl 17 233 43 276 -
15/01 kl 18 203 42 245 -
15/01 kl 19 161 43 204 -
15/01 kl 20 115 41 156 -
15/01 kl 21 75 40 115 -
15/01 kl 22 51 39 90 -
15/01 kl 23 48 38 86 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 288 284 284 287 277
Laveste vannstand 77 80 80 86 99
Avvik gult nivå 5 1 1 4 -6
Avvik orange nivå -10 -14 -14 -11 -21
Avvik rødt nivå -27 -31 -31 -28 -38
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm