Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 68 38 106 -
16/01 kl 01 105 37 142 -
16/01 kl 02 147 36 183 -
16/01 kl 03 188 37 225 -
16/01 kl 04 214 36 250 -
16/01 kl 05 220 37 257 -
16/01 kl 06 205 38 243 -
16/01 kl 07 175 38 213 -
16/01 kl 08 137 37 174 -
16/01 kl 09 102 40 142 -
16/01 kl 10 78 38 116 -
16/01 kl 11 71 38 109 -
16/01 kl 12 85 42 127 -
16/01 kl 13 116 41 157 -
16/01 kl 14 155 41 196 -
16/01 kl 15 194 44 238 -
16/01 kl 16 223 43 266 -
16/01 kl 17 233 44 277 -
16/01 kl 18 222 43 265 -
16/01 kl 19 194 41 235 -
16/01 kl 20 155 42 197 -
16/01 kl 21 114 41 155 -
16/01 kl 22 79 40 119 -
16/01 kl 23 59 40 99 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 288 284 284 287 277
Laveste vannstand 77 80 80 86 99
Avvik gult nivå 5 1 1 4 -6
Avvik orange nivå -10 -14 -14 -11 -21
Avvik rødt nivå -27 -31 -31 -28 -38
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm