Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/01 kl 01 246 33 279 281
12/01 kl 02 212 28 240 245
12/01 kl 03 164 26 190 196
12/01 kl 04 116 28 144 145
12/01 kl 05 77 27 104 102
12/01 kl 06 60 25 85 84
12/01 kl 07 68 25 93 85
12/01 kl 08 97 22 119 117
12/01 kl 09 144 23 167 159
12/01 kl 10 198 22 220 218
12/01 kl 11 246 28 274 261
12/01 kl 12 271 28 299 292
12/01 kl 13 266 27 293 285
12/01 kl 14 235 29 264 262
12/01 kl 15 186 29 215 -
12/01 kl 16 131 31 162 -
12/01 kl 17 82 33 115 -
12/01 kl 18 51 34 85 -
12/01 kl 19 45 34 79 -
12/01 kl 20 63 36 99 -
12/01 kl 21 102 38 140 -
12/01 kl 22 155 39 194 -
12/01 kl 23 210 40 250 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 299 315 318 324 302
Laveste vannstand 79 84 94 110 85
Avvik gult nivå -13 3 6 12 -10
Avvik orange nivå -28 -12 -9 -3 -25
Avvik rødt nivå -46 -30 -27 -21 -43
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm