Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
13/01 kl 00 249 40 289 -
13/01 kl 01 260 39 299 -
13/01 kl 02 241 40 281 -
13/01 kl 03 202 39 241 -
13/01 kl 04 151 42 193 -
13/01 kl 05 103 41 144 -
13/01 kl 06 70 41 111 -
13/01 kl 07 59 41 100 -
13/01 kl 08 74 42 116 -
13/01 kl 09 109 39 148 -
13/01 kl 10 158 42 200 -
13/01 kl 11 214 41 255 -
13/01 kl 12 258 40 298 -
13/01 kl 13 276 39 315 -
13/01 kl 14 262 37 299 -
13/01 kl 15 224 40 264 -
13/01 kl 16 171 41 212 -
13/01 kl 17 116 40 156 -
13/01 kl 18 70 40 110 -
13/01 kl 19 45 39 84 -
13/01 kl 20 45 39 84 -
13/01 kl 21 68 40 108 -
13/01 kl 22 112 40 152 -
13/01 kl 23 167 40 207 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 299 315 318 324 302
Laveste vannstand 79 84 94 110 85
Avvik gult nivå -13 3 6 12 -10
Avvik orange nivå -28 -12 -9 -3 -25
Avvik rødt nivå -46 -30 -27 -21 -43
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm