Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 00 220 41 261 -
14/01 kl 01 253 40 293 -
14/01 kl 02 257 40 297 -
14/01 kl 03 233 42 275 -
14/01 kl 04 189 43 232 -
14/01 kl 05 140 41 181 -
14/01 kl 06 95 41 136 -
14/01 kl 07 68 41 109 -
14/01 kl 08 64 41 105 -
14/01 kl 09 83 40 123 -
14/01 kl 10 121 42 163 -
14/01 kl 11 172 46 218 -
14/01 kl 12 226 44 270 -
14/01 kl 13 264 43 307 -
14/01 kl 14 274 44 318 -
14/01 kl 15 254 45 299 -
14/01 kl 16 212 44 256 -
14/01 kl 17 158 45 203 -
14/01 kl 18 106 48 154 -
14/01 kl 19 65 50 115 -
14/01 kl 20 46 48 94 -
14/01 kl 21 50 49 99 -
14/01 kl 22 77 51 128 -
14/01 kl 23 121 51 172 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 299 315 318 324 302
Laveste vannstand 79 84 94 110 85
Avvik gult nivå -13 3 6 12 -10
Avvik orange nivå -28 -12 -9 -3 -25
Avvik rødt nivå -46 -30 -27 -21 -43
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm