Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 175 50 225 -
15/01 kl 01 224 53 277 -
15/01 kl 02 251 52 303 -
15/01 kl 03 249 54 303 -
15/01 kl 04 221 58 279 -
15/01 kl 05 178 57 235 -
15/01 kl 06 131 57 188 -
15/01 kl 07 92 57 149 -
15/01 kl 08 72 59 131 -
15/01 kl 09 73 62 135 -
15/01 kl 10 94 57 151 -
15/01 kl 11 133 62 195 -
15/01 kl 12 182 61 243 -
15/01 kl 13 231 59 290 -
15/01 kl 14 262 56 318 -
15/01 kl 15 266 58 324 -
15/01 kl 16 242 60 302 -
15/01 kl 17 200 59 259 -
15/01 kl 18 149 58 207 -
15/01 kl 19 102 59 161 -
15/01 kl 20 67 59 126 -
15/01 kl 21 52 58 110 -
15/01 kl 22 59 58 117 -
15/01 kl 23 86 59 145 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 299 315 318 324 302
Laveste vannstand 79 84 94 110 85
Avvik gult nivå -13 3 6 12 -10
Avvik orange nivå -28 -12 -9 -3 -25
Avvik rødt nivå -46 -30 -27 -21 -43
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm