Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 130 58 188 -
16/01 kl 01 180 58 238 -
16/01 kl 02 223 58 281 -
16/01 kl 03 243 59 302 -
16/01 kl 04 237 59 296 -
16/01 kl 05 209 59 268 -
16/01 kl 06 169 58 227 -
16/01 kl 07 128 55 183 -
16/01 kl 08 96 54 150 -
16/01 kl 09 80 54 134 -
16/01 kl 10 83 51 134 -
16/01 kl 11 104 48 152 -
16/01 kl 12 141 47 188 -
16/01 kl 13 186 44 230 -
16/01 kl 14 229 40 269 -
16/01 kl 15 254 39 293 -
16/01 kl 16 254 36 290 -
16/01 kl 17 230 32 262 -
16/01 kl 18 191 28 219 -
16/01 kl 19 146 26 172 -
16/01 kl 20 104 23 127 -
16/01 kl 21 75 25 100 -
16/01 kl 22 62 23 85 -
16/01 kl 23 69 22 91 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 299 315 318 324 302
Laveste vannstand 79 84 94 110 85
Avvik gult nivå -13 3 6 12 -10
Avvik orange nivå -28 -12 -9 -3 -25
Avvik rødt nivå -46 -30 -27 -21 -43
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm