Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 -102 30 -72 -
15/01 kl 01 -61 29 -32 -
15/01 kl 02 -1 30 29 -
15/01 kl 03 57 28 85 -
15/01 kl 04 99 29 128 -
15/01 kl 05 115 28 143 -
15/01 kl 06 104 29 133 -
15/01 kl 07 71 29 100 -
15/01 kl 08 22 30 52 -
15/01 kl 09 -31 32 1 -
15/01 kl 10 -75 31 -44 -
15/01 kl 11 -95 34 -61 -
15/01 kl 12 -86 34 -52 -
15/01 kl 13 -52 36 -16 -
15/01 kl 14 0 35 35 -
15/01 kl 15 59 35 94 -
15/01 kl 16 106 34 140 -
15/01 kl 17 127 32 159 -
15/01 kl 18 122 31 153 -
15/01 kl 19 94 29 123 -
15/01 kl 20 46 30 76 -
15/01 kl 21 -11 30 19 -
15/01 kl 22 -66 29 -37 -
15/01 kl 23 -102 29 -73 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 177 170 164 159 148
Laveste vannstand -76 -81 -89 -73 -85
Avvik gult nivå 5 -2 -8 -13 -24
Avvik orange nivå -11 -18 -24 -29 -40
Avvik rødt nivå -24 -31 -37 -42 -53
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm