Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/01 kl 01 245 34 279 276
12/01 kl 02 278 36 314 310
12/01 kl 03 283 34 317 317
12/01 kl 04 263 37 300 298
12/01 kl 05 221 39 260 257
12/01 kl 06 167 38 205 202
12/01 kl 07 112 40 152 145
12/01 kl 08 73 38 111 106
12/01 kl 09 62 39 101 92
12/01 kl 10 80 41 121 110
12/01 kl 11 125 40 165 153
12/01 kl 12 185 40 225 212
12/01 kl 13 246 40 286 276
12/01 kl 14 289 43 332 321
12/01 kl 15 304 41 345 -
12/01 kl 16 290 42 332 -
12/01 kl 17 252 43 295 -
12/01 kl 18 196 41 237 -
12/01 kl 19 134 39 173 -
12/01 kl 20 83 38 121 -
12/01 kl 21 55 37 92 -
12/01 kl 22 58 37 95 -
12/01 kl 23 90 34 124 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 345 338 332 327 316
Laveste vannstand 92 87 79 95 83
Avvik gult nivå 5 -2 -8 -13 -24
Avvik orange nivå -11 -18 -24 -29 -40
Avvik rødt nivå -24 -31 -37 -42 -53
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm