Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
13/01 kl 00 145 38 183 -
13/01 kl 01 206 34 240 -
13/01 kl 02 259 36 295 -
13/01 kl 03 286 35 321 -
13/01 kl 04 284 35 319 -
13/01 kl 05 258 35 293 -
13/01 kl 06 211 32 243 -
13/01 kl 07 153 33 186 -
13/01 kl 08 100 31 131 -
13/01 kl 09 67 32 99 -
13/01 kl 10 63 32 95 -
13/01 kl 11 90 31 121 -
13/01 kl 12 140 33 173 -
13/01 kl 13 204 32 236 -
13/01 kl 14 262 33 295 -
13/01 kl 15 299 34 333 -
13/01 kl 16 305 33 338 -
13/01 kl 17 283 34 317 -
13/01 kl 18 239 34 273 -
13/01 kl 19 179 35 214 -
13/01 kl 20 118 35 153 -
13/01 kl 21 70 37 107 -
13/01 kl 22 49 38 87 -
13/01 kl 23 59 38 97 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 345 338 332 327 316
Laveste vannstand 92 87 79 95 83
Avvik gult nivå 5 -2 -8 -13 -24
Avvik orange nivå -11 -18 -24 -29 -40
Avvik rødt nivå -24 -31 -37 -42 -53
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm