Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 00 98 36 134 -
14/01 kl 01 156 37 193 -
14/01 kl 02 218 38 256 -
14/01 kl 03 266 36 302 -
14/01 kl 04 287 38 325 -
14/01 kl 05 280 38 318 -
14/01 kl 06 249 37 286 -
14/01 kl 07 200 36 236 -
14/01 kl 08 143 33 176 -
14/01 kl 09 93 34 127 -
14/01 kl 10 67 29 96 -
14/01 kl 11 70 32 102 -
14/01 kl 12 102 30 132 -
14/01 kl 13 156 30 186 -
14/01 kl 14 218 30 248 -
14/01 kl 15 272 29 301 -
14/01 kl 16 301 31 332 -
14/01 kl 17 300 29 329 -
14/01 kl 18 273 29 302 -
14/01 kl 19 226 30 256 -
14/01 kl 20 166 29 195 -
14/01 kl 21 106 30 136 -
14/01 kl 22 64 31 95 -
14/01 kl 23 50 29 79 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 345 338 332 327 316
Laveste vannstand 92 87 79 95 83
Avvik gult nivå 5 -2 -8 -13 -24
Avvik orange nivå -11 -18 -24 -29 -40
Avvik rødt nivå -24 -31 -37 -42 -53
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm