Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 66 30 96 -
15/01 kl 01 107 29 136 -
15/01 kl 02 167 30 197 -
15/01 kl 03 225 28 253 -
15/01 kl 04 267 29 296 -
15/01 kl 05 283 28 311 -
15/01 kl 06 272 29 301 -
15/01 kl 07 239 29 268 -
15/01 kl 08 190 30 220 -
15/01 kl 09 137 32 169 -
15/01 kl 10 93 31 124 -
15/01 kl 11 73 34 107 -
15/01 kl 12 82 34 116 -
15/01 kl 13 116 36 152 -
15/01 kl 14 168 35 203 -
15/01 kl 15 227 35 262 -
15/01 kl 16 274 34 308 -
15/01 kl 17 295 32 327 -
15/01 kl 18 290 31 321 -
15/01 kl 19 262 29 291 -
15/01 kl 20 214 30 244 -
15/01 kl 21 157 30 187 -
15/01 kl 22 102 29 131 -
15/01 kl 23 66 29 95 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 345 338 332 327 316
Laveste vannstand 92 87 79 95 83
Avvik gult nivå 5 -2 -8 -13 -24
Avvik orange nivå -11 -18 -24 -29 -40
Avvik rødt nivå -24 -31 -37 -42 -53
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm