Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/01 kl 00 81 111 96 -
15/01 kl 01 123 154 136 -
15/01 kl 02 185 218 197 -
15/01 kl 03 245 278 253 -
15/01 kl 04 287 319 296 -
15/01 kl 05 301 335 311 -
15/01 kl 06 292 325 301 -
15/01 kl 07 259 294 268 -
15/01 kl 08 214 247 220 -
15/01 kl 09 160 192 169 -
15/01 kl 10 113 143 124 -
15/01 kl 11 96 122 107 -
15/01 kl 12 104 131 116 -
15/01 kl 13 142 169 152 -
15/01 kl 14 192 220 203 -
15/01 kl 15 252 280 262 -
15/01 kl 16 298 324 308 -
15/01 kl 17 318 344 327 -
15/01 kl 18 313 339 321 -
15/01 kl 19 284 310 291 -
15/01 kl 20 235 261 244 -
15/01 kl 21 177 204 187 -
15/01 kl 22 122 152 131 -
15/01 kl 23 87 118 95 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 346 347 343 344 341
Laveste vannstand 90 79 67 81 76
Avvik gult nivå 6 7 3 4 1
Avvik orange nivå -10 -9 -13 -12 -15
Avvik rødt nivå -23 -22 -26 -25 -28
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm