Tid (NNT) Observert 12/01 00 11/01 12 11/01 00
15/01 kl 00 90 96 96 91
15/01 kl 01 132 136 137 132
15/01 kl 02 191 197 197 191
15/01 kl 03 251 253 254 249
15/01 kl 04 292 296 296 291
15/01 kl 05 314 311 312 306
15/01 kl 06 304 301 302 297
15/01 kl 07 269 268 270 264
15/01 kl 08 217 220 222 218
15/01 kl 09 164 169 168 166
15/01 kl 10 121 124 123 119
15/01 kl 11 102 107 106 101
15/01 kl 12 108 116 114 107
15/01 kl 13 143 152 152 146
15/01 kl 14 194 203 203 197
15/01 kl 15 249 262 264 260
15/01 kl 16 295 308 309 305
15/01 kl 17 317 327 328 326
15/01 kl 18 314 321 321 317
15/01 kl 19 288 291 290 286
15/01 kl 20 240 244 242 237
15/01 kl 21 182 187 186 180
15/01 kl 22 132 131 130 125
15/01 kl 23 91 95 94 90

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 12/01 00 345 338 332 327 316
Max. fra modell: 11/01 12 351 344 331 328 301
Max. fra modell: 11/01 00 349 339 331 326 97
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm