Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/01 kl 00 15 45 30 -
15/01 kl 01 16 47 29 -
15/01 kl 02 18 51 30 -
15/01 kl 03 20 53 28 -
15/01 kl 04 20 52 29 -
15/01 kl 05 18 52 28 -
15/01 kl 06 20 53 29 -
15/01 kl 07 20 55 29 -
15/01 kl 08 24 57 30 -
15/01 kl 09 23 55 32 -
15/01 kl 10 20 50 31 -
15/01 kl 11 23 49 34 -
15/01 kl 12 22 49 34 -
15/01 kl 13 26 53 36 -
15/01 kl 14 24 52 35 -
15/01 kl 15 25 53 35 -
15/01 kl 16 24 50 34 -
15/01 kl 17 23 49 32 -
15/01 kl 18 23 49 31 -
15/01 kl 19 22 48 29 -
15/01 kl 20 21 47 30 -
15/01 kl 21 20 47 30 -
15/01 kl 22 20 50 29 -
15/01 kl 23 21 52 29 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 43 38 38 36 32
Laveste værets virkning 34 31 29 28 26
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm