Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 56 27 83 -
16/01 kl 01 75 28 103 -
16/01 kl 02 117 26 143 -
16/01 kl 03 172 26 198 -
16/01 kl 04 226 27 253 -
16/01 kl 05 262 27 289 -
16/01 kl 06 273 27 300 -
16/01 kl 07 262 26 288 -
16/01 kl 08 230 28 258 -
16/01 kl 09 184 28 212 -
16/01 kl 10 137 29 166 -
16/01 kl 11 99 28 127 -
16/01 kl 12 84 28 112 -
16/01 kl 13 95 29 124 -
16/01 kl 14 128 29 157 -
16/01 kl 15 176 31 207 -
16/01 kl 16 229 31 260 -
16/01 kl 17 268 32 300 -
16/01 kl 18 285 31 316 -
16/01 kl 19 278 32 310 -
16/01 kl 20 250 32 282 -
16/01 kl 21 206 31 237 -
16/01 kl 22 153 31 184 -
16/01 kl 23 104 32 136 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 345 338 332 327 316
Laveste vannstand 92 87 79 95 83
Avvik gult nivå 5 -2 -8 -13 -24
Avvik orange nivå -11 -18 -24 -29 -40
Avvik rødt nivå -24 -31 -37 -42 -53
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm