Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/01 kl 01 24 24 24 10
12/01 kl 02 27 29 28 14
12/01 kl 03 30 34 31 18
12/01 kl 04 33 36 34 23
12/01 kl 05 35 39 37 26
12/01 kl 06 36 41 37 25
12/01 kl 07 34 38 34 19
12/01 kl 08 30 34 28 13
12/01 kl 09 25 30 25 6
12/01 kl 10 23 27 23 4
12/01 kl 11 22 26 24 6
12/01 kl 12 28 33 30 13
12/01 kl 13 36 41 39 24
12/01 kl 14 43 49 46 32
12/01 kl 15 49 54 51 -
12/01 kl 16 52 58 55 -
12/01 kl 17 56 61 58 -
12/01 kl 18 57 62 59 -
12/01 kl 19 53 58 55 -
12/01 kl 20 44 50 47 -
12/01 kl 21 38 44 41 -
12/01 kl 22 30 38 35 -
12/01 kl 23 26 34 33 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 62 50 94 121 77
Laveste vannstand 22 -1 6 28 -3
Avvik gult nivå -28 -40 4 31 -13
Avvik orange nivå -47 -59 -15 12 -32
Avvik rødt nivå -64 -76 -32 -5 -49
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +15 cm