Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
13/01 kl 00 -9 42 33 -
13/01 kl 01 -2 41 39 -
13/01 kl 02 5 39 44 -
13/01 kl 03 10 37 47 -
13/01 kl 04 12 34 46 -
13/01 kl 05 14 31 45 -
13/01 kl 06 14 28 42 -
13/01 kl 07 11 27 38 -
13/01 kl 08 4 25 29 -
13/01 kl 09 -3 23 20 -
13/01 kl 10 -9 20 11 -
13/01 kl 11 -13 18 5 -
13/01 kl 12 -13 15 2 -
13/01 kl 13 -9 12 3 -
13/01 kl 14 -1 9 8 -
13/01 kl 15 5 7 12 -
13/01 kl 16 8 6 14 -
13/01 kl 17 11 6 17 -
13/01 kl 18 14 7 21 -
13/01 kl 19 15 9 24 -
13/01 kl 20 10 10 20 -
13/01 kl 21 3 11 14 -
13/01 kl 22 -2 13 11 -
13/01 kl 23 -8 15 7 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 59 47 67 109 54
Laveste vannstand 23 2 7 43 13
Avvik gult nivå -31 -43 -23 19 -36
Avvik orange nivå -50 -62 -42 0 -55
Avvik rødt nivå -67 -79 -59 -17 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +15 cm