Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
13/01 kl 00 24 34 33 -
13/01 kl 01 29 39 39 -
13/01 kl 02 35 45 44 -
13/01 kl 03 39 48 47 -
13/01 kl 04 39 49 46 -
13/01 kl 05 40 50 45 -
13/01 kl 06 38 50 42 -
13/01 kl 07 33 46 38 -
13/01 kl 08 24 37 29 -
13/01 kl 09 14 29 20 -
13/01 kl 10 6 21 11 -
13/01 kl 11 0 16 5 -
13/01 kl 12 -1 15 2 -
13/01 kl 13 2 17 3 -
13/01 kl 14 8 23 8 -
13/01 kl 15 13 26 12 -
13/01 kl 16 15 30 14 -
13/01 kl 17 19 33 17 -
13/01 kl 18 21 35 21 -
13/01 kl 19 21 34 24 -
13/01 kl 20 16 29 20 -
13/01 kl 21 11 24 14 -
13/01 kl 22 9 23 11 -
13/01 kl 23 6 22 7 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 62 50 94 121 77
Laveste vannstand 22 -1 6 28 -3
Avvik gult nivå -28 -40 4 31 -13
Avvik orange nivå -47 -59 -15 12 -32
Avvik rødt nivå -64 -76 -32 -5 -49
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +15 cm