Tid (NNT) Observert 12/01 00 11/01 12 11/01 00
13/01 kl 00 27 33 35 35
13/01 kl 01 33 39 43 41
13/01 kl 02 38 44 50 46
13/01 kl 03 40 47 55 48
13/01 kl 04 42 46 56 47
13/01 kl 05 44 45 56 46
13/01 kl 06 44 42 53 43
13/01 kl 07 38 38 47 37
13/01 kl 08 31 29 36 28
13/01 kl 09 25 20 25 18
13/01 kl 10 19 11 16 8
13/01 kl 11 12 5 10 1
13/01 kl 12 9 2 8 -3
13/01 kl 13 8 3 10 -1
13/01 kl 14 12 8 15 6
13/01 kl 15 17 12 19 11
13/01 kl 16 20 14 21 15
13/01 kl 17 25 17 23 19
13/01 kl 18 32 21 25 23
13/01 kl 19 32 24 26 25
13/01 kl 20 27 20 22 21
13/01 kl 21 22 14 16 15
13/01 kl 22 19 11 13 10
13/01 kl 23 17 7 9 5

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 12/01 00 59 47 67 109 54
Max. fra modell: 11/01 12 62 56 73 123 56
Max. fra modell: 11/01 00 62 48 60 110 36
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +15 cm