Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
13/01 kl 00 33 43 42 -
13/01 kl 01 31 41 41 -
13/01 kl 02 30 40 39 -
13/01 kl 03 29 38 37 -
13/01 kl 04 27 37 34 -
13/01 kl 05 26 36 31 -
13/01 kl 06 24 36 28 -
13/01 kl 07 22 35 27 -
13/01 kl 08 20 33 25 -
13/01 kl 09 17 32 23 -
13/01 kl 10 15 30 20 -
13/01 kl 11 13 29 18 -
13/01 kl 12 12 28 15 -
13/01 kl 13 11 26 12 -
13/01 kl 14 9 24 9 -
13/01 kl 15 8 21 7 -
13/01 kl 16 7 22 6 -
13/01 kl 17 8 22 6 -
13/01 kl 18 7 21 7 -
13/01 kl 19 6 19 9 -
13/01 kl 20 6 19 10 -
13/01 kl 21 8 21 11 -
13/01 kl 22 11 25 13 -
13/01 kl 23 14 30 15 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 44 42 70 108 40
Laveste værets virkning 21 6 18 39 9
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +15 cm