Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 -9 82 73 -
15/01 kl 01 -11 95 84 -
15/01 kl 02 -8 105 97 -
15/01 kl 03 0 108 108 -
15/01 kl 04 6 103 109 -
15/01 kl 05 10 93 103 -
15/01 kl 06 13 82 95 -
15/01 kl 07 16 73 89 -
15/01 kl 08 16 68 84 -
15/01 kl 09 11 67 78 -
15/01 kl 10 4 68 72 -
15/01 kl 11 -2 69 67 -
15/01 kl 12 -9 68 59 -
15/01 kl 13 -13 64 51 -
15/01 kl 14 -13 58 45 -
15/01 kl 15 -7 51 44 -
15/01 kl 16 -1 45 44 -
15/01 kl 17 2 42 44 -
15/01 kl 18 6 40 46 -
15/01 kl 19 10 39 49 -
15/01 kl 20 14 39 53 -
15/01 kl 21 14 40 54 -
15/01 kl 22 9 40 49 -
15/01 kl 23 3 40 43 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 59 47 67 109 54
Laveste vannstand 23 2 7 43 13
Avvik gult nivå -31 -43 -23 19 -36
Avvik orange nivå -50 -62 -42 0 -55
Avvik rødt nivå -67 -79 -59 -17 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +15 cm