Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/01 kl 00 51 90 73 -
15/01 kl 01 53 92 84 -
15/01 kl 02 60 100 97 -
15/01 kl 03 72 110 108 -
15/01 kl 04 81 118 109 -
15/01 kl 05 84 121 103 -
15/01 kl 06 79 121 95 -
15/01 kl 07 75 118 89 -
15/01 kl 08 70 113 84 -
15/01 kl 09 63 103 78 -
15/01 kl 10 53 92 72 -
15/01 kl 11 45 84 67 -
15/01 kl 12 37 76 59 -
15/01 kl 13 31 72 51 -
15/01 kl 14 29 70 45 -
15/01 kl 15 31 73 44 -
15/01 kl 16 33 74 44 -
15/01 kl 17 31 73 44 -
15/01 kl 18 32 73 46 -
15/01 kl 19 35 74 49 -
15/01 kl 20 39 76 53 -
15/01 kl 21 38 77 54 -
15/01 kl 22 33 74 49 -
15/01 kl 23 28 69 43 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 62 50 94 121 77
Laveste vannstand 22 -1 6 28 -3
Avvik gult nivå -28 -40 4 31 -13
Avvik orange nivå -47 -59 -15 12 -32
Avvik rødt nivå -64 -76 -32 -5 -49
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +15 cm