Tid (NNT) Observert 12/01 00 11/01 12 11/01 00
15/01 kl 00 76 73 70 46
15/01 kl 01 101 84 80 50
15/01 kl 02 110 97 96 62
15/01 kl 03 102 108 115 83
15/01 kl 04 92 109 123 101
15/01 kl 05 82 103 119 110
15/01 kl 06 73 95 108 110
15/01 kl 07 71 89 99 102
15/01 kl 08 73 84 89 88
15/01 kl 09 74 78 81 70
15/01 kl 10 72 72 74 56
15/01 kl 11 70 67 71 49
15/01 kl 12 67 59 66 44
15/01 kl 13 61 51 61 42
15/01 kl 14 56 45 56 42
15/01 kl 15 53 44 54 44
15/01 kl 16 49 44 52 42
15/01 kl 17 47 44 49 36
15/01 kl 18 51 46 48 32
15/01 kl 19 60 49 50 32
15/01 kl 20 67 53 55 37
15/01 kl 21 68 54 57 40
15/01 kl 22 65 49 55 40
15/01 kl 23 59 43 50 38

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 12/01 00 59 47 67 109 54
Max. fra modell: 11/01 12 62 56 73 123 56
Max. fra modell: 11/01 00 62 48 60 110 36
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +15 cm