Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/01 kl 00 60 99 82 -
15/01 kl 01 64 103 95 -
15/01 kl 02 68 108 105 -
15/01 kl 03 72 110 108 -
15/01 kl 04 75 112 103 -
15/01 kl 05 74 111 93 -
15/01 kl 06 66 108 82 -
15/01 kl 07 59 102 73 -
15/01 kl 08 54 97 68 -
15/01 kl 09 52 92 67 -
15/01 kl 10 49 88 68 -
15/01 kl 11 47 86 69 -
15/01 kl 12 46 85 68 -
15/01 kl 13 44 85 64 -
15/01 kl 14 42 83 58 -
15/01 kl 15 38 80 51 -
15/01 kl 16 34 75 45 -
15/01 kl 17 29 71 42 -
15/01 kl 18 26 67 40 -
15/01 kl 19 25 64 39 -
15/01 kl 20 25 62 39 -
15/01 kl 21 24 63 40 -
15/01 kl 22 24 65 40 -
15/01 kl 23 25 66 40 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 44 42 70 108 40
Laveste værets virkning 21 6 18 39 9
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +15 cm