Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 -3 40 37 -
16/01 kl 01 -9 40 31 -
16/01 kl 02 -12 40 28 -
16/01 kl 03 -9 40 31 -
16/01 kl 04 -2 40 38 -
16/01 kl 05 3 40 43 -
16/01 kl 06 7 40 47 -
16/01 kl 07 12 39 51 -
16/01 kl 08 16 38 54 -
16/01 kl 09 17 35 52 -
16/01 kl 10 13 32 45 -
16/01 kl 11 6 29 35 -
16/01 kl 12 0 26 26 -
16/01 kl 13 -6 25 19 -
16/01 kl 14 -11 25 14 -
16/01 kl 15 -12 25 13 -
16/01 kl 16 -8 26 18 -
16/01 kl 17 -3 25 22 -
16/01 kl 18 0 23 23 -
16/01 kl 19 3 21 24 -
16/01 kl 20 9 18 27 -
16/01 kl 21 13 15 28 -
16/01 kl 22 13 11 24 -
16/01 kl 23 10 9 19 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 59 47 67 109 54
Laveste vannstand 23 2 7 43 13
Avvik gult nivå -31 -43 -23 19 -36
Avvik orange nivå -50 -62 -42 0 -55
Avvik rødt nivå -67 -79 -59 -17 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +15 cm