Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/01 kl 01 52 22 74 60
12/01 kl 02 57 21 78 64
12/01 kl 03 60 21 81 68
12/01 kl 04 62 22 84 73
12/01 kl 05 63 24 87 76
12/01 kl 06 62 25 87 75
12/01 kl 07 56 28 84 69
12/01 kl 08 49 29 78 63
12/01 kl 09 43 32 75 56
12/01 kl 10 39 34 73 54
12/01 kl 11 37 37 74 56
12/01 kl 12 41 39 80 63
12/01 kl 13 48 41 89 74
12/01 kl 14 54 42 96 82
12/01 kl 15 58 43 101 -
12/01 kl 16 61 44 105 -
12/01 kl 17 64 44 108 -
12/01 kl 18 65 44 109 -
12/01 kl 19 62 43 105 -
12/01 kl 20 55 42 97 -
12/01 kl 21 50 41 91 -
12/01 kl 22 44 41 85 -
12/01 kl 23 41 42 83 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 109 97 117 159 104
Laveste vannstand 73 52 57 93 63
Avvik gult nivå -31 -43 -23 19 -36
Avvik orange nivå -50 -62 -42 0 -55
Avvik rødt nivå -67 -79 -59 -17 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +15 cm