Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/01 kl 01 74 74 74 60
12/01 kl 02 77 79 78 64
12/01 kl 03 80 84 81 68
12/01 kl 04 83 86 84 73
12/01 kl 05 85 89 87 76
12/01 kl 06 86 91 87 75
12/01 kl 07 84 88 84 69
12/01 kl 08 80 84 78 63
12/01 kl 09 75 80 75 56
12/01 kl 10 73 77 73 54
12/01 kl 11 72 76 74 56
12/01 kl 12 78 83 80 63
12/01 kl 13 86 91 89 74
12/01 kl 14 93 99 96 82
12/01 kl 15 99 104 101 -
12/01 kl 16 102 108 105 -
12/01 kl 17 106 111 108 -
12/01 kl 18 107 112 109 -
12/01 kl 19 103 108 105 -
12/01 kl 20 94 100 97 -
12/01 kl 21 88 94 91 -
12/01 kl 22 80 88 85 -
12/01 kl 23 76 84 83 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 112 100 144 171 127
Laveste vannstand 72 49 56 78 47
Avvik gult nivå -28 -40 4 31 -13
Avvik orange nivå -47 -59 -15 12 -32
Avvik rødt nivå -64 -76 -32 -5 -49
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +15 cm