Tid (NNT) Observert 12/01 00 11/01 12 11/01 00
12/01 kl 00 55 - 72 73
12/01 kl 01 60 74 77 80
12/01 kl 02 64 78 81 86
12/01 kl 03 68 81 84 89
12/01 kl 04 73 84 86 90
12/01 kl 05 76 87 88 90
12/01 kl 06 75 87 89 89
12/01 kl 07 69 84 85 84
12/01 kl 08 63 78 81 79
12/01 kl 09 56 75 78 76
12/01 kl 10 54 73 76 76
12/01 kl 11 56 74 77 77
12/01 kl 12 63 80 83 85
12/01 kl 13 74 89 91 94
12/01 kl 14 82 96 98 101
12/01 kl 15 88 101 103 106
12/01 kl 16 94 105 107 109
12/01 kl 17 98 108 111 111
12/01 kl 18 99 109 112 112
12/01 kl 19 97 105 109 108
12/01 kl 20 90 97 101 100
12/01 kl 21 83 91 94 95
12/01 kl 22 76 85 87 89
12/01 kl 23 75 83 84 85

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 12/01 00 109 97 117 159 104
Max. fra modell: 11/01 12 112 106 123 173 106
Max. fra modell: 11/01 00 112 98 110 160 86
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +15 cm