Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/01 kl 01 22 22 22 8
12/01 kl 02 20 22 21 7
12/01 kl 03 20 24 21 8
12/01 kl 04 21 24 22 11
12/01 kl 05 22 26 24 13
12/01 kl 06 24 29 25 13
12/01 kl 07 28 32 28 13
12/01 kl 08 31 35 29 14
12/01 kl 09 32 37 32 13
12/01 kl 10 34 38 34 15
12/01 kl 11 35 39 37 19
12/01 kl 12 37 42 39 22
12/01 kl 13 38 43 41 26
12/01 kl 14 39 45 42 28
12/01 kl 15 41 46 43 -
12/01 kl 16 41 47 44 -
12/01 kl 17 42 47 44 -
12/01 kl 18 42 47 44 -
12/01 kl 19 41 46 43 -
12/01 kl 20 39 45 42 -
12/01 kl 21 38 44 41 -
12/01 kl 22 36 44 41 -
12/01 kl 23 35 43 42 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 44 42 70 108 40
Laveste værets virkning 21 6 18 39 9
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +15 cm