Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
13/01 kl 00 74 84 83 -
13/01 kl 01 79 89 89 -
13/01 kl 02 85 95 94 -
13/01 kl 03 89 98 97 -
13/01 kl 04 89 99 96 -
13/01 kl 05 90 100 95 -
13/01 kl 06 88 100 92 -
13/01 kl 07 83 96 88 -
13/01 kl 08 74 87 79 -
13/01 kl 09 64 79 70 -
13/01 kl 10 56 71 61 -
13/01 kl 11 50 66 55 -
13/01 kl 12 49 65 52 -
13/01 kl 13 52 67 53 -
13/01 kl 14 58 73 58 -
13/01 kl 15 63 76 62 -
13/01 kl 16 65 80 64 -
13/01 kl 17 69 83 67 -
13/01 kl 18 71 85 71 -
13/01 kl 19 71 84 74 -
13/01 kl 20 66 79 70 -
13/01 kl 21 61 74 64 -
13/01 kl 22 59 73 61 -
13/01 kl 23 56 72 57 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 112 100 144 171 127
Laveste vannstand 72 49 56 78 47
Avvik gult nivå -28 -40 4 31 -13
Avvik orange nivå -47 -59 -15 12 -32
Avvik rødt nivå -64 -76 -32 -5 -49
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +15 cm