Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 00 39 18 57 -
14/01 kl 01 42 21 63 -
14/01 kl 02 49 26 75 -
14/01 kl 03 56 30 86 -
14/01 kl 04 60 33 93 -
14/01 kl 05 63 31 94 -
14/01 kl 06 65 29 94 -
14/01 kl 07 65 26 91 -
14/01 kl 08 61 23 84 -
14/01 kl 09 53 21 74 -
14/01 kl 10 46 22 68 -
14/01 kl 11 41 25 66 -
14/01 kl 12 36 31 67 -
14/01 kl 13 36 37 73 -
14/01 kl 14 42 42 84 -
14/01 kl 15 50 47 97 -
14/01 kl 16 54 50 104 -
14/01 kl 17 57 52 109 -
14/01 kl 18 61 52 113 -
14/01 kl 19 64 52 116 -
14/01 kl 20 64 53 117 -
14/01 kl 21 59 56 115 -
14/01 kl 22 52 61 113 -
14/01 kl 23 47 70 117 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 109 97 117 159 104
Laveste vannstand 73 52 57 93 63
Avvik gult nivå -31 -43 -23 19 -36
Avvik orange nivå -50 -62 -42 0 -55
Avvik rødt nivå -67 -79 -59 -17 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +15 cm