Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
14/01 kl 00 56 73 57 -
14/01 kl 01 61 79 63 -
14/01 kl 02 69 86 75 -
14/01 kl 03 76 93 86 -
14/01 kl 04 78 96 93 -
14/01 kl 05 79 97 94 -
14/01 kl 06 81 99 94 -
14/01 kl 07 81 102 91 -
14/01 kl 08 79 99 84 -
14/01 kl 09 75 96 74 -
14/01 kl 10 69 91 68 -
14/01 kl 11 65 86 66 -
14/01 kl 12 60 83 67 -
14/01 kl 13 61 85 73 -
14/01 kl 14 68 94 84 -
14/01 kl 15 78 106 97 -
14/01 kl 16 85 114 104 -
14/01 kl 17 92 121 109 -
14/01 kl 18 100 130 113 -
14/01 kl 19 107 139 116 -
14/01 kl 20 112 144 117 -
14/01 kl 21 111 143 115 -
14/01 kl 22 106 141 113 -
14/01 kl 23 104 140 117 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 112 100 144 171 127
Laveste vannstand 72 49 56 78 47
Avvik gult nivå -28 -40 4 31 -13
Avvik orange nivå -47 -59 -15 12 -32
Avvik rødt nivå -64 -76 -32 -5 -49
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +15 cm