Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 41 82 123 -
15/01 kl 01 39 95 134 -
15/01 kl 02 42 105 147 -
15/01 kl 03 50 108 158 -
15/01 kl 04 56 103 159 -
15/01 kl 05 60 93 153 -
15/01 kl 06 63 82 145 -
15/01 kl 07 66 73 139 -
15/01 kl 08 66 68 134 -
15/01 kl 09 61 67 128 -
15/01 kl 10 54 68 122 -
15/01 kl 11 48 69 117 -
15/01 kl 12 41 68 109 -
15/01 kl 13 37 64 101 -
15/01 kl 14 37 58 95 -
15/01 kl 15 43 51 94 -
15/01 kl 16 49 45 94 -
15/01 kl 17 52 42 94 -
15/01 kl 18 56 40 96 -
15/01 kl 19 60 39 99 -
15/01 kl 20 64 39 103 -
15/01 kl 21 64 40 104 -
15/01 kl 22 59 40 99 -
15/01 kl 23 53 40 93 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 109 97 117 159 104
Laveste vannstand 73 52 57 93 63
Avvik gult nivå -31 -43 -23 19 -36
Avvik orange nivå -50 -62 -42 0 -55
Avvik rødt nivå -67 -79 -59 -17 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +15 cm