Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/01 kl 00 101 140 123 -
15/01 kl 01 103 142 134 -
15/01 kl 02 110 150 147 -
15/01 kl 03 122 160 158 -
15/01 kl 04 131 168 159 -
15/01 kl 05 134 171 153 -
15/01 kl 06 129 171 145 -
15/01 kl 07 125 168 139 -
15/01 kl 08 120 163 134 -
15/01 kl 09 113 153 128 -
15/01 kl 10 103 142 122 -
15/01 kl 11 95 134 117 -
15/01 kl 12 87 126 109 -
15/01 kl 13 81 122 101 -
15/01 kl 14 79 120 95 -
15/01 kl 15 81 123 94 -
15/01 kl 16 83 124 94 -
15/01 kl 17 81 123 94 -
15/01 kl 18 82 123 96 -
15/01 kl 19 85 124 99 -
15/01 kl 20 89 126 103 -
15/01 kl 21 88 127 104 -
15/01 kl 22 83 124 99 -
15/01 kl 23 78 119 93 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 112 100 144 171 127
Laveste vannstand 72 49 56 78 47
Avvik gult nivå -28 -40 4 31 -13
Avvik orange nivå -47 -59 -15 12 -32
Avvik rødt nivå -64 -76 -32 -5 -49
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +15 cm