Tid (NNT) Observert 12/01 00 11/01 12 11/01 00
15/01 kl 00 126 123 120 96
15/01 kl 01 151 134 130 100
15/01 kl 02 160 147 146 112
15/01 kl 03 152 158 165 133
15/01 kl 04 142 159 173 151
15/01 kl 05 132 153 169 160
15/01 kl 06 123 145 158 160
15/01 kl 07 121 139 149 152
15/01 kl 08 123 134 139 138
15/01 kl 09 124 128 131 120
15/01 kl 10 122 122 124 106
15/01 kl 11 120 117 121 99
15/01 kl 12 117 109 116 94
15/01 kl 13 111 101 111 92
15/01 kl 14 106 95 106 92
15/01 kl 15 103 94 104 94
15/01 kl 16 99 94 102 92
15/01 kl 17 97 94 99 86
15/01 kl 18 101 96 98 82
15/01 kl 19 110 99 100 82
15/01 kl 20 117 103 105 87
15/01 kl 21 118 104 107 90
15/01 kl 22 115 99 105 90
15/01 kl 23 109 93 100 88

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 12/01 00 109 97 117 159 104
Max. fra modell: 11/01 12 112 106 123 173 106
Max. fra modell: 11/01 00 112 98 110 160 86
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +15 cm