Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 47 40 87 -
16/01 kl 01 41 40 81 -
16/01 kl 02 38 40 78 -
16/01 kl 03 41 40 81 -
16/01 kl 04 48 40 88 -
16/01 kl 05 53 40 93 -
16/01 kl 06 57 40 97 -
16/01 kl 07 62 39 101 -
16/01 kl 08 66 38 104 -
16/01 kl 09 67 35 102 -
16/01 kl 10 63 32 95 -
16/01 kl 11 56 29 85 -
16/01 kl 12 50 26 76 -
16/01 kl 13 44 25 69 -
16/01 kl 14 39 25 64 -
16/01 kl 15 38 25 63 -
16/01 kl 16 42 26 68 -
16/01 kl 17 47 25 72 -
16/01 kl 18 50 23 73 -
16/01 kl 19 53 21 74 -
16/01 kl 20 59 18 77 -
16/01 kl 21 63 15 78 -
16/01 kl 22 63 11 74 -
16/01 kl 23 60 9 69 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 109 97 117 159 104
Laveste vannstand 73 52 57 93 63
Avvik gult nivå -31 -43 -23 19 -36
Avvik orange nivå -50 -62 -42 0 -55
Avvik rødt nivå -67 -79 -59 -17 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +15 cm