Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/01 kl 00 73 114 87 -
16/01 kl 01 68 107 81 -
16/01 kl 02 65 104 78 -
16/01 kl 03 68 106 81 -
16/01 kl 04 73 112 88 -
16/01 kl 05 76 116 93 -
16/01 kl 06 79 120 97 -
16/01 kl 07 82 124 101 -
16/01 kl 08 84 127 104 -
16/01 kl 09 81 125 102 -
16/01 kl 10 74 116 95 -
16/01 kl 11 64 104 85 -
16/01 kl 12 57 94 76 -
16/01 kl 13 52 89 69 -
16/01 kl 14 48 85 64 -
16/01 kl 15 47 84 63 -
16/01 kl 16 51 87 68 -
16/01 kl 17 56 89 72 -
16/01 kl 18 58 89 73 -
16/01 kl 19 58 88 74 -
16/01 kl 20 62 92 77 -
16/01 kl 21 64 96 78 -
16/01 kl 22 63 96 74 -
16/01 kl 23 59 91 69 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 112 100 144 171 127
Laveste vannstand 72 49 56 78 47
Avvik gult nivå -28 -40 4 31 -13
Avvik orange nivå -47 -59 -15 12 -32
Avvik rødt nivå -64 -76 -32 -5 -49
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +15 cm