Tid (NNT) Observert 12/01 00 11/01 12 11/01 00
16/01 kl 00 101 87 95 86
16/01 kl 01 95 81 87 83
16/01 kl 02 92 78 82 -
16/01 kl 03 94 81 82 -
16/01 kl 04 98 88 87 -
16/01 kl 05 100 93 91 -
16/01 kl 06 101 97 94 -
16/01 kl 07 104 101 99 -
16/01 kl 08 107 104 104 -
16/01 kl 09 - 102 106 -
16/01 kl 10 - 95 103 -
16/01 kl 11 - 85 96 -
16/01 kl 12 - 76 90 -
16/01 kl 13 - 69 83 -
16/01 kl 14 - 64 - -
16/01 kl 15 - 63 - -
16/01 kl 16 - 68 - -
16/01 kl 17 - 72 - -
16/01 kl 18 - 73 - -
16/01 kl 19 - 74 - -
16/01 kl 20 - 77 - -
16/01 kl 21 - 78 - -
16/01 kl 22 - 74 - -
16/01 kl 23 - 69 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 12/01 00 109 97 117 159 104
Max. fra modell: 11/01 12 112 106 123 173 106
Max. fra modell: 11/01 00 112 98 110 160 86
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +15 cm