Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/01 kl 00 26 67 40 -
16/01 kl 01 27 66 40 -
16/01 kl 02 27 66 40 -
16/01 kl 03 27 65 40 -
16/01 kl 04 25 64 40 -
16/01 kl 05 23 63 40 -
16/01 kl 06 22 63 40 -
16/01 kl 07 20 62 39 -
16/01 kl 08 18 61 38 -
16/01 kl 09 14 58 35 -
16/01 kl 10 11 53 32 -
16/01 kl 11 8 48 29 -
16/01 kl 12 7 44 26 -
16/01 kl 13 8 45 25 -
16/01 kl 14 9 46 25 -
16/01 kl 15 9 46 25 -
16/01 kl 16 9 45 26 -
16/01 kl 17 9 42 25 -
16/01 kl 18 8 39 23 -
16/01 kl 19 5 35 21 -
16/01 kl 20 3 33 18 -
16/01 kl 21 1 33 15 -
16/01 kl 22 0 33 11 -
16/01 kl 23 -1 31 9 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 44 42 70 108 40
Laveste værets virkning 21 6 18 39 9
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +15 cm