Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/01 kl 01 181 34 215 208
12/01 kl 02 231 33 264 259
12/01 kl 03 266 33 299 295
12/01 kl 04 277 33 310 309
12/01 kl 05 262 36 298 296
12/01 kl 06 222 38 260 257
12/01 kl 07 168 37 205 202
12/01 kl 08 116 38 154 148
12/01 kl 09 77 38 115 109
12/01 kl 10 61 39 100 90
12/01 kl 11 76 39 115 101
12/01 kl 12 118 36 154 141
12/01 kl 13 175 38 213 200
12/01 kl 14 233 39 272 259
12/01 kl 15 277 40 317 -
12/01 kl 16 298 39 337 -
12/01 kl 17 290 39 329 -
12/01 kl 18 254 40 294 -
12/01 kl 19 200 37 237 -
12/01 kl 20 141 37 178 -
12/01 kl 21 90 34 124 -
12/01 kl 22 59 34 93 -
12/01 kl 23 57 34 91 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 337 331 323 318 306
Laveste vannstand 91 85 89 77 77
Avvik gult nivå 2 -4 -12 -17 -29
Avvik orange nivå -14 -20 -28 -33 -45
Avvik rødt nivå -29 -35 -43 -48 -60
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm