Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
13/01 kl 00 85 31 116 -
13/01 kl 01 136 32 168 -
13/01 kl 02 193 30 223 -
13/01 kl 03 244 31 275 -
13/01 kl 04 275 31 306 -
13/01 kl 05 280 29 309 -
13/01 kl 06 258 30 288 -
13/01 kl 07 212 28 240 -
13/01 kl 08 157 29 186 -
13/01 kl 09 105 27 132 -
13/01 kl 10 70 28 98 -
13/01 kl 11 62 29 91 -
13/01 kl 12 84 28 112 -
13/01 kl 13 133 28 161 -
13/01 kl 14 193 27 220 -
13/01 kl 15 249 30 279 -
13/01 kl 16 287 30 317 -
13/01 kl 17 301 30 331 -
13/01 kl 18 285 31 316 -
13/01 kl 19 242 29 271 -
13/01 kl 20 184 32 216 -
13/01 kl 21 125 33 158 -
13/01 kl 22 76 33 109 -
13/01 kl 23 51 34 85 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 337 331 323 318 306
Laveste vannstand 91 85 89 77 77
Avvik gult nivå 2 -4 -12 -17 -29
Avvik orange nivå -14 -20 -28 -33 -45
Avvik rødt nivå -29 -35 -43 -48 -60
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm