Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 00 56 33 89 -
14/01 kl 01 91 35 126 -
14/01 kl 02 146 34 180 -
14/01 kl 03 203 34 237 -
14/01 kl 04 251 34 285 -
14/01 kl 05 278 35 313 -
14/01 kl 06 278 34 312 -
14/01 kl 07 250 33 283 -
14/01 kl 08 202 32 234 -
14/01 kl 09 148 30 178 -
14/01 kl 10 99 29 128 -
14/01 kl 11 70 27 97 -
14/01 kl 12 68 27 95 -
14/01 kl 13 97 26 123 -
14/01 kl 14 148 26 174 -
14/01 kl 15 207 27 234 -
14/01 kl 16 258 26 284 -
14/01 kl 17 291 27 318 -
14/01 kl 18 297 26 323 -
14/01 kl 19 275 27 302 -
14/01 kl 20 229 28 257 -
14/01 kl 21 171 27 198 -
14/01 kl 22 113 28 141 -
14/01 kl 23 69 28 97 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 337 331 323 318 306
Laveste vannstand 91 85 89 77 77
Avvik gult nivå 2 -4 -12 -17 -29
Avvik orange nivå -14 -20 -28 -33 -45
Avvik rødt nivå -29 -35 -43 -48 -60
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm