Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 49 28 77 -
15/01 kl 01 60 30 90 -
15/01 kl 02 100 28 128 -
15/01 kl 03 154 29 183 -
15/01 kl 04 209 27 236 -
15/01 kl 05 253 28 281 -
15/01 kl 06 275 29 304 -
15/01 kl 07 271 27 298 -
15/01 kl 08 241 29 270 -
15/01 kl 09 194 29 223 -
15/01 kl 10 143 31 174 -
15/01 kl 11 99 32 131 -
15/01 kl 12 75 32 107 -
15/01 kl 13 79 33 112 -
15/01 kl 14 111 35 146 -
15/01 kl 15 161 35 196 -
15/01 kl 16 215 34 249 -
15/01 kl 17 261 32 293 -
15/01 kl 18 287 31 318 -
15/01 kl 19 289 29 318 -
15/01 kl 20 264 28 292 -
15/01 kl 21 218 27 245 -
15/01 kl 22 162 27 189 -
15/01 kl 23 108 27 135 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 337 331 323 318 306
Laveste vannstand 91 85 89 77 77
Avvik gult nivå 2 -4 -12 -17 -29
Avvik orange nivå -14 -20 -28 -33 -45
Avvik rødt nivå -29 -35 -43 -48 -60
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm